Oferta dla szkół i przedszkoli

W związku z brakiem dostępu do usług stomatologicznych w szkołach i przedszkolach oraz niedostatecznym programem profilaktyczno - dydaktycznym, wychodzimy na przeciw oczekiwaniom i potrzebom rodziców oraz dzieci. Jak wynika ze wstępnego rozpoznania, większość rodziców pojawia się z dzieckiem u stomatologa dopiero w sytuacji silnego bólu, który wymaga bolesnej interwencji medycznej. Jakże inaczej mogłoby zapisać się to pierwsze wrażenie , które będzie miało wpływ na kolejne wizyty a także leczenie w życiu dorosłym.

Obecnie w Polsce 48% dzieci do trzeciego roku życia ma zdrowe uzębienie, ale już w wieku dwunastu lat odsetek drastycznie spada do 5% !!!
Wskazuje to na potrzebę nałożenia nacisku na działania profilaktyczne.

Dlaczego my ?

W Smile Dental Studio na pierwszym miejscu stawiamy profilaktykę, ponieważ wolimy zapobiegać niż leczyć.
Nasza wieloletnia praktyka i doświadcznie pozwoliły nam na
opracowanie profesjonalnego, skrojonego do indywidualnych potrzeb,
programu, na czele którego stoi wysoce wykształcony zespół lekarzy i
higienistek.
Ponieważ dzieci w różnym wieku mają różne potrzeby higienizacyjne,
program został doskonale dostosowany do różnych grup wiekowych.

Nasze cele

 1. Wyrabianie nawyku dbałości o higienę jamy ustnej.
 2. Kształtowanie umiejętności i przyzwyczajeń.
 3. Uczenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie.
 4. Tworzenie warunków do kształtowania zdrowia.
 5. Podnoszenie kultury jedzenia.
 6. Nawiązanie współpracy ze stomatologiem.
 7. Rozumienie potrzeby wizyty w gabinecie stomatologicznym.
 8. Eliminowanie zjawiska strachu przed stomatologiem.
 9. Stosowanie profilaktyki zdrowotnej.

Jak to robimy ?

Proponujemy Państwu warsztaty podzielone na dwa etapy:

 1. Wizyta higienistki w szkole / przedszkolu.
 2. Wizyta dziecka w gabinecie.

ETAP I

Wizyta higienistki na terenie szkół / przedszkoli:

 • Pogadanki z dziećmi i wychowawcami na temat właściwej higieny jamy ustnej
 • Rozmowa o zębach - Dzieci dowiadują się ile zębów ma duży a ile mały człowiek ? Jakie wyróżniamy grupy zębów ? Które grupy do czego służą ? Do czego w ogóle służą zęby ?
 • Wdrożenie odpowiedniego sposobu odżywiania przez zabawę.
 • Dlaczego zęby chorują ? Rola diety, higieny i wizyt kontrolnych.
 • Podkreślenie potrzeby wizyt kontrolnych w gabinecie stomatologicznym.
 • Zapoznanie się z pracą lekarza stomatologa i higienistki.
 • Świadomy udział w zabiegach profilaktycznych i leczniczych.
 • Jak wygląda "plomba " i jak się ją tworzy ?

Ponieważ dzieci najlepiej uczą się przez zabawę, nie mogło jej zabraknąć w naszym programie.

Zaprzyjazniona z dziećmi a zarazem stanowiąca maskotkę gabinetu, Kangurzyca Tośka, umożliwia dzieciom wkroczenie w świat Zębolandii i poznanie tajników stomatologii. Dzięki niej, dzieci mogą wykonać wypełnienie "plombę", zapoznając się tym samym z podstawowymi narzędziami takimi jak lusterko, zgłębnik, lampa, które będą mogły zobaczyć później w gabinecie. Zajęcia praktyczne obejmują również naukę, prawidłowego dla danej grupy wiekowej, mycia zębów. Informacje podawane są w formie zabawy co zachęca dzieci do wspólpracy.

Wiemy, że każde dziecko jest inne i każde potrzebuje indywidualnego podejścia, dlatego pod koniec pierwszego etapu warsztatów, każde dziecko otrzyma zaproszenie do gabinetu stomatologicznego, do którego będzie mogło się zgłosić ( po wcześniejszym umówieniu się ) razem z rodzicem / opiekunem.

ETAP II

Wizyta w gabinecie dentystycznym ma za zadanie zapoznanie się z otoczeniem, lekarzem stomatologiem, sprzętem znajdującym się w gabinecie. Na tej wizycie przeprowadzone będzie badanie jamy ustnej. Ponieważ edukacja zdrowotna jest procesem złożonym i długotrwałym, ważne jest aby do jej realizacji włączyć rodziców. Bez ich udziału i zaangażowania realizacja założonych celów jest mało realna. To rodzice a nie nikt inny przyczyniają się do kształtowania nawyków higienicznych, żywieniowych, oraz postaw zdrowotnych dzieci.

 • Przewidywany czas zajęć 30 - 45 minut.
 • Grupa powinna składać się z minimum 15 a maksimum 25 osób.
 • Czas w gabinecie indywidualny w zależności od potrzeb dziecka 15 - 25 minut.

Zapraszamy do współpracy.

Udział w akcji prosimy zgłaszać :

 • drogą mailową: kontakt@smiledentalstudio.pl
 • telefoniczną : tel 503 050 625
 • lub osobiście : ul. Sosnowa 2 Jerzykowo / koło Poznania, 62-007 Biskupice Wlkp.

 


« powrót