Przewlekłe zmęczenie może mieć źródło w jamie ustnej

 

Stan przewlekłego zmęczenia może mieć swój początek w jamie ustnej .

 

Coraz więcej osób cierpi dziś na zespół przewlekłego zmęczenia CFS.

Osoby starsze tłumaczą to sobie wiekiem, a niektórzy z nas stresem dnia codziennego. Jak wytłumaczyć jednak CFS u ludzi młodych, którzy powinni tryskać energią?

Dlaczego wiele osób, nawet po przespaniu 8-10 h, wstaje zmęczona lub potrzebuje rano na rozruch długiego czasu?

 

Mitochondria

 

Za zaopatrywanie naszego organizmu w energię odpowiedzialne są maleńkie, o średnicy 0,5-2 mcm, organella komórkowe - mitochondria.

Nie bez powodu, narządy mające duże zapotrzebowanie na energię, zaopatrzone są w znacznie większą ich ilość.

Energia mitochondriów jest niezbędna do oddychania , trawienia pokarmów, uśmiechania się, do utrzymania naszego organizmu w zdrowiu.

Mitochondria są miejscem, w którym pożywienie i tlen przemieniają się w energię.  

Gdy dochodzi do uszkodzenia tych niezastąpionych organelli, nasza energia automatycznie zaczyna spadać. 

W jaki sposób zmiany w obrębie jamy ustnej mogą wpływać na poziom naszej energii?

Do zmian chorobowych w jamie ustnej zaliczamy: zmiany próchnicowe, zmiany zapalne okolowierzcholkowe, cavitacje/nico, a także zmiany zapalne dziąseł.

Próchnica i jej następstwa.

W przypadku rozległej próchnicy, która nie wynika bynajmniej z braku fluoru czy złej szczoteczki do zębów, dochodzi często do obumarcia miazgi, czy powstania ostrego stanu zapalnego, który jeśli nie jest odwracalny skutkuje leczeniem kanałowym. Leczenie kanałowe polega na usunięciu zmienionej zapalnie lub obumarłej miazgi z głównych kanałów zęba. Pozostałe kanaliki zębinowe nie mogą zostać oczyszczone z czysto technicznych powodów. Tak więc pozostawione w nich bakterie to bakterie beztlenowe, które pozyskują energię niezależnie od tlenu, dzięki aminokwasom metioninie i cysteinie. Powstałe z rozpadu białek związki takie jak merkaptan i tioeter stymulują odpowiedź ze strony cytokin- białek odpowiedzialnych za odpowiedź odpornościową, sterowaną Th1.

Wytwarzane przez bakterie toksyny hamują działanie najważniejszych enzymów życiowych( kinazy fosfoglicerynianowe, fosforylazy A, kinazy pirogronianowej, fosforylazy A, kinazy kreatynowej, kinazy adenylowej)nawet o 50%. Największe zaburzenie dotyczy kinazy fosfoglicerynianowej(65%) odpowiedzialnej za metabolizm energii.

Cavitacje (NICO, FDOJ)

Cavitacje, czyli dziury w kości, powstają w miejscu ekstrakcji zęba, na skutek nieprawidłowego jej gojenia.

Martwicze zmiany kostne, które wywołują dolegliwości bólowe zostały nazwane NICO(neuralgia inducing osteonecrosis).

Cavitacje najczęściej powstają na skutek niedokrwiennej martwicy kości, którą często możemy Pacjentowi zaserwować przez podanie znieczulenia ze środkiem obkurczającym. Muszę tu powiedzieć z własnego doświadczenia, że wyeliminowanie znieczuleń z adrenaliną i oczyszczenie poekstrakcyjne kości, pozwoliło mi wyeliminować stany zapalne zębodołu (tzw. suchy zębodół) na dobre.

Po usunięciu zęba najczęściej dochodzi do pozostawienia w kości tkanki periodontalnej. Teoretycznie, tkanka kostna, w której ząb był umiejscowiony powinna się zagoić. Gdy jednak tkanka periodontalna (mocująca ząb w kości ) nie jest usunięta po ekstrakcji zęba, w zębodole, nie dochodzi do całkowitego wygojenia. To z kolei prowadzi do powstania zmian o charakterze gąbczastym (przypominającym tkankę tłuszczową). Przypuszcza się , że komórki kości rozpoznają komórki tkanki periodontalnej i “myślą”, że ząb wciąż tam jest. To wydaje się być najbardziej sensowną teorią powstania cavitacji.

Cavitacja na zdjęciu RTG jest najczęściej widoczna w postaci “cienia” zęba, w miejscu, w którym ząb był wcześniej umieszczony. Niestety, bardzo często cavitacje nie są widoczne na zdjęciu RTG.

Co mieści się w tej przestrzeni kostnej?

Najczęściej bakterie beztlenowe i ich toksyny. Wiele badań wskazuje na to, że miejsca te mogą stanowić ogromne skupisko rtęci i innych substancji toksycznych. Te z kolei nie pozostają obojętne dla naszego zdrowia.

Profesor Boyd Haley pokazuje w swoich badaniach, że wszystkie próbki pobrane z cavitacji zawierają toksyny hamujące od jednego do kilku enzymów odpowiedzialnych za produkcję energii.

Toksyny te są związane z bakteriami beztlenowymi. Podkreśla on, że jeśli tak silne toksyny połączą się z zalegającą w cavitacji rtęcią, dochodzi do powstania toksyn o większej potencji.

Wysoki poziom rtęci w cavitacjach jest dość powszechnie znajdywany u pacjentów z wypełnieniami amalgamatowymi. Jak wszyscy wiemy, rtęć jest wysoce toksyczna, przez co odpowiedzialna za wiele chorób układowych. Poza bakteriami, ich toksynami i rtęcią, w cavitacjach zajmują spore miejsce grzyby. 

Na bazie doświadczeń chemicznych, na Uniwersytecie Kentucky powstały dokładne testy sprawdzające toksyczność bakterii znajdujących się w cavitacjach. Wiadomo dziś, że ich toksyczność ma ogromny wpływ na niezbędne do życia enzymy oraz układ immunologiczny

 Dr Johann Lechner próbując znaleźć wspólny mianownik dla osób cierpiących na zespół przewlekłego zmęczenia (CFS) i NICO, zauważył, że w obu przypadkach dochodziło do podniesienia poziomu chemokin CCL5 (RANTES) zarówno w tkance FDOJ jak i serum osób cierpiących na CFS.

Przez wydzielanie RANTES , zmiany nekrotyczne powstałe w kości (cavitacje,NICO/FDOJ), mogły inicjować zapalenie, które doprowadzało do powstania CFS (zespołu przewlekłego zmęczenia). Cytokiny zapalne są zdolne do przekroczenia bariery krew mózg i połączenia z odpowiednimi receptorami. 

Warto też zauważyć, że chemokiny takie jak RANTES ułatwiają przenikanie leukocytów przez barierę krew mózg, inicjując proces zapalny.

Zapalenia dziąseł, paradontoza

Kolejnym zaburzeniem kondycji zdrowotnej w jamie ustnej są zaburzenia mikrobiomu, powodujące zapalenia dziąseł i paradontozę.

Badania pokazują, że środowisko bakteryjne jamy ustnej różni się u osób zdrowych i cierpiących na CFS.

Mikrobiom jamy ustnej jest drugim, co do złożoności, zaraz po jelicie grubym.

Łatwość badania go ( mniej inwazyjne niż badanie mikrobioty jelitowej) może wnieść bardzo wiele do diagnostyki CFS.

Pacjenci z CFS mają relatywnie więcej Fusobacterium, Leptotrichia, Prevotella, natomiast ilość Haemofilus, Veillonella, Porphyromonas jest obniżona. Analiza funkcjonalna tych przesunięć jest ściśle powiązane z aminokwasami i metabolizmem energetycznym mitochondriów.

 

 

Jak widać bakterie jamy ustnej mają wpływ ogólnoukładowy. Wypadkową tych procesów są uszkodzenia mitochondriów  a co za tym idzie, spadek energii.

Nie dziwi mnie reakcja Pacjentów, którzy po usunięciu zębów leczonych kanałowo, czy cavitacji, są zdziwieni spadkiem zmęczenia.

 

 

 

 

Chronic fatigue syndrome patients have alterations in their oral microbiome composition and functionTaiwu Wang ,Lei Yu ,Cong Xu,Keli Pan,Minglu Mo,Mingxiang Duan,Yao Zhang  ,Hongyan Xiong  Published: September 11, 2018

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203503

windham-cavitations.pdf

Impact of Rantes from jawbone on Chronic Fatigue Syndrome.

Lechner J1, Huesker K2, Von Baehr V3.

 

 

 

« powrót