Toksyczne życie cz.2 Kanał, którego nie chcesz przemierzyć

Długo się zastanawiałam w jakie słowa ubrać wypowiedź Billa Hendersona, autora wielu książek i wypowiedzi na temat zdrowia. Coacha, pomagającego ludziom cierpiącym na nowotwory.
Bill był jednym z mówców na Holistic Oral Health Summit.
Po dłuższych przemyśleniach postanowiłam zakreślić jego historię byście sami mogli ocenić i wyciągnąć wnioski. Jego wypowiedź wzbogaciłam o badania naukowców i lekarzy.

Przyczyna poszukiwań. Krótka historia Billa.

21 lat temu żona Billa zmarła na raka jajnika. Ta sytuacja skłoniła go by szukać informacji na temat naturalnych metod walki z chorobami chronicznymi w tym z chorobami nowotworowymi, które jak sami widzicie i słyszycie są dziś szeroko rozpowszechnione.
Wśród wielu toksyn wspierających stany chorobowe, toksyny w jamie ustnej zwróciły jego szczególną uwagę.
Nawiązał kontakt z kliniką Paracelsus Clinic w Szwajcarii, ponieważ ta klinika, zajmująca się leczeniem nowotworów, ma bardzo dobrze rozwiniętą część dentystyczną.

Jama ustna i szukanie źródła nowotworów.

W Paracelsus Clinic każdy pacjent przyjęty w celu leczenia choroby nowotworowej poddawany jest sanacji jamy ustnej. Co to znaczy?

Każdy pacjent, który zostaje przyjęty do szpitala ma badaną jamę ustną w kierunku stanów zapalnych dziąseł, zmian w zębach , oraz zostaje poddany zabiegom higienizacyjnym, które są w naszej rzeczywistości ciągle traktowane po macoszemu.
Dr Thomas Rau, który zarządza kliniką, przeprowadził badania na 150 kobietach cierpiących na raka piersi i zauważył, że 147 z nich miało zęby leczone kanałowo po stronie występującego nowotworu. Pozostałe 3 osoby, jak mówi dr Rau, miały inne problemy związane z toksynami w jamie ustnej.
Innym, nie żyjącym już lekarzem, który widział związek nowotworów z chorobami jamy ustnej był Dr Josef Issels. Wśród jego badań istnieje zapis stwierdzający, że aż 97% pacjentów przyjętych do szpitala celem leczenia nowotworu miało problemy w jamie ustnej. Jego postępowanie zaczynało się od odesłania pacjenta do lekarza dentysty celem uporządkowania stanu jamy ustnej.

Leczenie kanałowe pod lupą.


Według Billa, zajmującego się ponad 17 lat problemami nowotworowymi przez coachowanie i udzielanie informacji, u ponad pięciu tysięcy pacjentów najczęstszą przyczyną powstania nowotworów były toksyny pochodzące z jamy ustnej a najczęstszą bezpośrednią przyczyną były zęby leczone kanałowo. Niektórzy pacjenci mieli nawet 20 zębów po leczeniu endodontycznym- mówi.

" Kiedy ich ostrzegam, i w końcu docierają do dentysty, dobrego kompetentnego dentysty, mają usunięte w prawidłowy sposób zęby leczone kanałowo i oczyszczone miejsca po ekstrakcji...co jest absolutnie konieczne, pozbywają się cavitacji, czyli miejsc infekcji w kości po usunięciu zębów i tego rodzaju rzeczami. Gdy to wszystko jest już zrobione , ci ludzie zdrowieją. Dosłownie, w ciągu paru tygodni, po tym jak przeprowadzona jest sanacja jamy ustnej rak znika, lub jasno są widoczne cechy ustępowania choroby. Otrzymuję informacje od tych ludzi, setki informacji w ciągu ostatnich lat."

Zapalenie miazgi sygnałem niedożywienia.

Moim zdaniem, (jest to tylko moja obserwacja), jeżeli doszło do leczenia kanałowego tylu zębów to znaczy, że organizm już alarmował o niedożywieniu, niewłaściwej higienie itd.
Usta są wrotami do naszego zdrowia. Przeglądy dwa razy do roku nie są tylko obciążaniem finansowym pacjentów. One, podobnie jak zabiegi higienizacyjne, są niezbędne do monitorowania zdrowia.
Oczywiście przez wykonanie przeglądu, czy zabiegu higienizacyjnego, bez uzyskania wartościowej informacji zwrotnej nie jesteśmy wstanie nic w swoim zdrowiu poprawić. Dlatego koniecznym jest, by między pacjentem a dentystą było porozumienie. Kontakt, który pozwoli na zapobieganie, wczesne rozpoznania chorób i ewentualne leczenie lub odesłanie do specjalisty. Ta interdyscyplinarność jest koniecznością!

Wracając do Billa Hendersona, podkreśla on, że jeżeli przyczyna nie jest poznana, to owszem pacjent może się zacząć lepiej czuć po leczeniu konwencjonalnym, czy nawet zmianie diety, ale nowotwór może nie ulec degradacji.

" Innymi słowy mówiąc, mogą mieć więcej energii. Mogą schudnąć. Mogą się lepiej poczuć. Nowotwór jednak nie ginie. Na koniec, gdy trafią do dentysty i oczyszczą jamę ustną, nowotwór znika. Organizm pozbywa się guza czy białaczki, cokolwiek to jest. Osoba zdrowieje. Mam na to setki dowodów"

Więcej informacji na temat pomocy osobom cierpiącym na nowotwory można znaleźć na stronie
http://www.beating-cancer-gently.com/

Główne przyczyny nowotworów.

Wśród wielu naukowców panuje przekonanie, że przyczyny powstania nowotworów możemy podzielić na 3 główne grupy:
1). Silny stres
2). Toksyny dentystyczne
3). Dieta
Wszyscy wiemy, że stres jest poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Jeśli trwa wystarczająco długo, powoduje zmiany w procesach fizjologicznych naszego organizmu. Kortyzol, uważany za hormon stresu, doprowadza do zakwaszenia płynów ustrojowych, a to ma juz ścisłe powiązanie z nowotworzeniem. Kolejną rzeczą jaką powoduje stres to obniżenie funkcji układu immunologicznego ( odpornościowego). Oczywiście, osoby o dobrej odporności nie cierpią na choroby nowotworowe.
W podobny sposób działają toksyny w jamie ustnej.
" Toksyny pochodzące z ust mających problemy dentystyczne, powodują zakwaszenie organizmu. Ta kwestia jest teraz bardzo dobrze udokumentowana. Dodatkowo powodują osłabienie układu odpornościowego."
Bardzo często jest to kombinacja wszystkich trzech przyczyn.

Ząb jak gąbka pełna toksyn.


Dr Kulacz zapytany o następstwa leczenia kanałowego widzi problem w ten sposób:
" Normalnie zęby mają naczynia krwionośne, które wchodzą do korzenia przez jego wierzchołek, dalej do góry dostarczając wraz z krwią składniki odżywcze. Z przepływem krwi związany jest przepływ płynów , przepływ dodatni płynu z komory miazgi ... z wewnątrz w kierunku na zewnątrz zęba.
Podsumowując, ma za zadanie zapobiegać przedostawaniu się bakterii z przestrzeni zewnątrzkorzeniowej do wnętrza zęba, przez zębinę do komory miazgi. Ten dodatni przepływ wypycha bakterie na zewnątrz. Jakkolwiek, gdy doszło do leczenia kanałowego zęba, nie ma już przepływu krwi przez ząb. Ząb jest martwy. Tak więc, płyn, który by normalnie oczyszczał kanaliki z bakterii próbujących się przedostać do środka zęba, nie płynie...
Bakterie zasiedlające dziąsła mogą teraz z łatwością przedostać się do wnętrza zęba. Nie ma już niczego co by ten proces zatrzymało. Nie ma przepływu płynu. Nie ma komórek odpornościowych...z czasem ząb zostaje coraz bardziej zainfekowany."

Jak to działa na nasz organizm?
Dr Boyd Haley wykonał szereg badań na zębach leczonych endodontycznie, by się przekonać z jakiego rodzaju toksynami mamy do czynienia. Odkrył bardzo małe molekuły - egzotoksyny, które wydostawały się z tych zębów. Przetestował je na 5 głównych enzymach jakie mamy w organizmie, by zobaczyć jaki mają na nie wpływ. Okazało się, że ponad 3/4 zębów przeleczonych kanałowo powoduje zahamowanie działania enzymów!!!
To go tak bardzo zaskoczyło, że porównał te toksyny z dobrze znaną toksyną- siarkowodorem by dowieść, że toksyny pochodzące z zębów leczonych kanałowo są bardziej szkodliwe.
Dalsze badania opublikowane w 2014 roku " Patogenic Bacterial Species Associated with Endodontic" potwierdzają, że złe bakterie usunąć bądź zahamować przeciwciała i białe krwinki.
Badań jest cała masa na potwierdzenie szkodliwości bakteri zasiedlających ząb po leczeniu endodontycznym

Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Podsumowując chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Świadomość następstw leczenia kanałowego powinna zwrócić naszą szczególną uwagę na higienę jamy ustnej oraz właściwe odżywianie. Nie zapominajmy też o możliwości właściwej suplementacji.
Powyższy wpis ma cel informacyjny. Każdy sam musi podjąć decyzję dotyczącą swojego zdrowia.
Osobiście śledzę wiele wypowiedzi dotyczących toksyczności jamy ustnej, rozmawiałam na ten temat z lekarzami holistycznymi z krajów gdzie to podejście jest bardziej popularne. Uważają oni, że w młodym wieku organizm radzi sobie znacznie lepiej z toksynami pochodzącymi z zębów leczonych kanałowo niż w późniejszym okresie życia. Nie chodzi więc o usuwanie nagle wszystkich zębów.
Regularne wizyty kontrolne są według nich kluczem do zdrowia.

Zdrowia życzę.

może zainteresować:

http://www.beating-cancer-gently.com/support-files/cf3.pdf

http://welcome.toxictooth.com/


« powrót