… gdzie stomatologia jest  pasją …

Strefa pacjenta

klinika stomatologiczna
Smile dental studio

Strefa pacjenta

Stomatologia z pasją

... doświadcz różnicy ....

Formularz

W celu umówienia wizyty, prosimy skorzystać z poniższego formularza. 
Skontaktujemy się w podanym przez Państwa terminie.

“Radość ze służby, radość z tego, że ktoś najbardziej pokrzywdzony, utrudzony może się uśmiechnąć, ucieszyć, może się szczerze pośmiać, może nawet zacząć opowiadać kawały ...”

― o. Leon Knabit ―

Jak pracujemy

Poziomy pracy

Celem gabinetu Smile Dental Studio jest praca z ludźmi, którzy chcieliby przez piękny uśmiech osiągnąć zdrowie, komfort, dobre samopoczucie, oraz którym dzięki zdrowej jamie ustnej zależy na utrzymaniu zdrowia całego organizmu. Staramy się go osiągnąć zapewniając wysoki standard opieki stomatologicznej. Ze względu na różne potrzeby pacjentów pracujemy na różnych poziomach. Od Ciebie więc zależy jaki poziom opieki wybierzesz.
2 1

Poziom 1 - nagły wypadek

Jest to poziom, w którym skupiamy się na udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Nie jest to poziom, który jest naszym celem, aczkolwiek takich pacjentów przyjmujemy w terminie możliwie najszybszym starając się, aby było to jeszcze w tym samym dniu. Często są to pacjenci jednorazowi.
W tym wypadku nie wykonujemy przeglądów i nie bierzemy odpowiedzialności za diagnostykę całej jamy ustnej.

Jak działamy

Konsultacja

stomatologiczna

Dotyczy wszystkich Pacjentów, którzy w naszym gabinecie chcą usunąć wypełnienia amalgamatowe metodą SMART oraz tych osób, które podejmują  decyzje o leczeniu na poziomie 3 lub 4 (zobacz: poziomy pracy).

Co oceniamy?

 • Badania laboratoryjne krwi, badanie pierwiastkowe włosa (jeżeli Pacjent jest w posiadaniu takiego badania).
 • Szczegółowy wywiad medyczny ( od momentu porodu , przez karmienie piersią lub sztuczne, okresy szkolne po dzień wizyty).
 • Wykonanie i ocena CBCT (badania tomograficznego).

Co ustalamy na konsultacji?

Wiele badań potwierdza obniżenie poziomu witamin i minerałów na skutek ekspozycji na metale ciężkie. W tym wypadku ustalamy suplementację mająca na celu skorygowanie niedoborów i wzmocnienie oporności organizmu na toksyczne działanie rtęci.

Czas wizyty 2 h

Diagnostyka

stomatologiczna

BADANIE CBCT  jest badaniem, które wykonujemy na poziomie konsultacji. Jeżeli jednak wybrana została konsultacja skrócona (bez badania tomograficznego) a ocena RTG jest niezbędna do ustalenia planu leczenia, Tomograf wykonuje się w innym terminie.

Co daje nam badanie tomograficzne?

Na podstawie tego badania jesteśmy w stanie ocenić nie tylko zmiany w obszarze zębów, ale również kości, stawów i zatok szczękowych.

U kogo wykonujemy takie badanie?

 • U osób z zaburzeniami w stawach skroniowo-żuchwowych
 • U osób z paradontozą
 • U osób z zębami leczonymi kanałowo pod kątem wykluczenia ewentualnych ognisk zapalnych
 • U osób u których zostało usuniętych wiele zębów w kierunku wykluczenia kawitacji

Badanie z krwi żylnej.

Wykonujemy tylko w wyznaczone dni.
Badanie ma na celu określenie alergii IV typu na metale.

U kogo wykonujemy badanie?

Badanie wykonujemy u osób u których objawy chorobowe mogą świadczyć o reakcjach alergicznych na metale zawarte w implantach, koronach i mostach, aparatach ortodontycznych, protezach.
Nasza obecna oferta obejmuje również implanty ortopedyczne.

Najnowsze badania z USA wypełniają lukę w obiektywności i ocenie toksyczności jamy ustnej.

W tym kontekście zęby zyskują zupełnie nowy wymiar w rozwoju choroby i utrzymaniu zdrowia.

Badanie OROTOX pozwala na ocenę zębów martwych pod kątem ich toksyczności.

Ma to duże znaczenie w przypadku Pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe.

Badanie OROTOX pozwoli na wykluczenie ogniska zapalnego i może nakierować na źródło choroby odogniskowej.

Badanie to jest badaniem poprzedzającym zabieg higienizacyjny .

Pozwala określić ewentualną dysbiozę w jamie ustnej. 

Widoczne stany zapalne dziąseł nie są początkiem choroby. 

W ostatnich latach obserwujemy coraz częściej, niewidoczny dla oka, cichy przebieg stanów zapalnych dziąseł.

Jest to badanie jamy ustnej na fotelu dentystycznym, polegające na ocenie zewnątrz i wewnątrzustnej.

Zewnątrzustnie oceniamy:

 • symetrię twarzy z zachowaniem osi symetrii,
 • ewentualne zmiany barwinkowe skóry,
 • węzły chłonne,
 • stawy skroniowo żuchwowe
 • napięcia mięśni,
 • ujścia nerwu trójdzielnego.

Wewnątrzustnie oceniamy:

 • tkanki miękkie pod kątem ewentualnych zmian patologicznych, w tym nowotworowych (badanie MICROLUX) oraz zmiany w zakresie funkcji.
 • Ocena dziąseł i zębów z wykonaniem diagramu

Diagnostyka neuropsychologiczna

opcjonalna w zaburzeniach neuropsychologicznych

Testy neuropsychologiczne

Testy neuropsychologiczne wykonywane są w naszym gabinecie przez specjalistę Neuropsychologa.

Testy sprawdzające funkcje neuropsychologiczne (m.in funkcje wykonawcze) to TESTY NEUROPSYCHOLOGICZNE, które dotyczą modelu psychometryczno-testowego i eksperymentalno-klinicznego zgodnie z aktualną wiedzą z zakresu psychologii klinicznej, psychologii poznawczej i neuronauki.

Rtęć nie ma problemu z przedostaniem się do centralnego układu nerwowego zarówno w formie MEHg jak i organicznej.

W mózgu wpływa na mitochondria, reticulum endoplazmatyczne, aparat Golgiego, otoczkę jądra oraz lizosomy.

We włóknach nerwowych znajduje się głównie w osłonce mielinowej i doprowadza do demielinizacji.

Prenatalne ekspozycja na rtęć może się objawiać defektami neurobehawioralnymi i neurokognitywnymi u dzieci.
Ekspozycja ta również ma wpływ na IQ dzieci.
Dzieci u których we krwi pępowinowej stwierdzono poziom Hg 7,5mcg/L lub wyższy miały czterokrotnie wyższą szansę na obniżenie IQ do 80.
Jeżeli poziom był jeszcze wyższy dzieci te miały predyspozycję do ADHD w późniejszym czasie.

Zadbaj o siebie

i swoich najbliższych